ry 1 yıl önce
ebeveyn
işleme
9ad8081971
1 değiştirilmiş dosya ile 1 ekleme ve 2 silme
  1. +1
    -2
      .gitignore

+ 1
- 2
.gitignore Dosyayı Görüntüle

@ -40,8 +40,6 @@ build/Release
# Dependency directories
node_modules/
jspm_packages/
config.js
# TypeScript v1 declaration files
typings/
@ -87,3 +85,4 @@ typings/
# DynamoDB Local files
.dynamodb/
config.js

Yükleniyor…
İptal
Kaydet