my personal data, on my hands, with my code
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Luna 72738c751a rm Makefile (using build.zig) 1 månad sedan
src/journal rm debug print 1 månad sedan
.gitignore add build.zig 4 månader sedan
LICENSE Initial commit 4 månader sedan
README.md update readme 2 månader sedan
build.zig journal: catch err, add sliceifyKnown 1 månad sedan

README.md

lunabot

utils for me, as a robot girl

source is open, data is closed, this is for my own personal use

depedencies

zig build install --prefix ~/.local/

using

there’s currently one utility for me which is journal.

journal emotion happy, etc. list of topics can be found via journal list.